Stichting NaVida

Stichting NaVida is November 2009 feitelijk tot stand gekomen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr: 01166722.

Verdere gegevens, zoals statuten, zijn indien gewenst opvraagbaar bij onze secretaris.