Naam NaVida

De naam bestaat uit twee woorden: Navigatie en Vida (van La Vida, ‘het Leven’).

Wij willen als stichting een platform geven aan mensen en organisaties die voor anderen navigators willen zijn in het leven of náár het Leven door Jezus’ redding. Ook zullen we daar zelf een bijdrage aan gaan leveren uiteraard.

Over het algemeen wil NaVida dit gaan doen via de media waar steeds meer gebruik van gemaakt wordt zoals internet. Wij willen daarin zoeken naar wegen die nog niet of nauwelijks bewandeld zijn door christenen of christelijke organisaties, of waar men nog te weinig uit haalt.