Ondersteun ons

Ondersteun ons met…

Gebed
Ook als in het gewone, persoonlijke, leven heb je gebed nodig als je dingen van plan bent. Zo willen wij dan ook aan u en aan jou vragen NaVida in het gebed mee te nemen. Gebedspunten zijn dan o.a.:

– goede verspreiding berichten op sociale media,
– voldoende financiële ondersteuning,
– wijsheid in beslissingen m.b.t. bijvoorbeeld prioriteiten stellen in ideeën uitwerken en
– naamsbekendheid van de stichting. Hoe meer er van weten des te breder kan de ondersteuning vanuit bijvoorbeeld de kerken zijn.

Dankpunten zijn o.a.:

– De mogelijkheden die tot nu toe aangeboden zijn t.a.v. de projecten. Veel vrijwillige inzet en meedenken!

Financiële ondersteuning

Als stichting hebben wij voorop staan dat wij niets doen zonder daar vooraf de financiële middelen voor te hebben. Om die reden is het goed zonder reserves om ondersteuning te vragen waarmee wij dan de grootte van de plannen kunnen gaan bepalen.

Uiteindelijk willen wij zo veel mogelijk met eigen middelen de activiteiten kunnen bekostigen om zo de afhankelijkheid van derden bij het uitgroeien van de projecten tot een minimum te kunnen terugbrengen.

We willen slechts die zaken gaan bekostigen die direct in verband staan met de projecten die we als NaVida gaan uitwerken. Te denken valt aan onkosten voor ondersteuners tijdens de projectdagen, deelnemers iets te eten of drinken kunnen voorschotelen, reiskosten voor diverse zaken zoals het bezoeken van enthousiastelingen in andere plaatsen voor www.jeugddiensten.nl. Wij willen gaan investeren in computerapparatuur, al zal dat van latere zorg zijn. Deze giften zijn uiteraard belastingaftrekbaar.

Stort u uw (liefst regelmatige, zoals maandelijkse) giften op Triodosbankrekening: NL36TRIO0390465615.

Er zijn al heel wat manieren waarop dit gedaan kan worden: Kijk maar (klik!)

Via deze pagina kunt u zelfs een machtiging invullen.